STM

Вид: Список / Витрина
  • На странице:
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
Производитель: STM   
транз: NPN Uкэ 300в, Iк-50mА, hоэ 50, P-830mВт, 60Мгц TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
транз: PNP Uкэ 300в, Iк-50mА, hоэ 50, P-830mВт, 60Мгц TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
транз: PRF 125W, 28V, >8.5dB, >55%, 470-860МГц, UHF TV/ linear power M173 (~SOT289)
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
транз: PRF 125W, 28V, >8.5dB, >55%, 470-860МГц, UHF TV/ linear power M173 (~SOT289)
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
Динистор: 0,3A, 32V DO-35
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
м-сх: память 8Kb (x8), 2.5-5.5V, 400kHz, 10ms Write time DIP8
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
м-сх: память 8Kb (x8), 2.5-5.5V, 400kHz, 10ms Write time DIP8
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
м-сх: память 8Kb (x8), 2.5-5.5V, 400kHz, 10ms Write time DIP8
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
м-сх: память 16Kb (x8), 2.5-5.5V, 400kHz, 10ms Write time DIP8
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
м-сх: память 16Kb (x8), 2.5-5.5V, 400kHz, 10ms Write time SO8
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
транз: P-MOSFET -2*20V, 4A,
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
транз: P-MOSFET -2*20V, 4A,
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 4A, 600V, 10mA, 50A/mks 4Q TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 4A, 600V, 10mA, 50A/mks 4Q TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 4A, 600V, 10mA, 50A/mks 4Q TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA,1000V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 25mA,500V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA,1000V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA,1000V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 35mA, 500V/mks (snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 25mA,500V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA,1000V/mks TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 800V, 35mA, 500V/mks (snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 600V, 35mA, 500V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение