STM

Вид: Список / Витрина
  • На странице:
  • 25
  • 50
  • 75
  • 100
Производитель: STM   
симистор: 16A, 600V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 600V, 35mA, 500V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 800V, 35mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
тиристор: 1.25A, 600V, 200mA,50A/mks TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
тиристор: 1.25A, 600V, 200mA,50A/mks TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
тиристор: 1.25A, 600V, 200mA,50A/mks TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
тиристор: 1.25A, 600V, 200mA,50A/mks TO92
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
D/C09+
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
TO220изол. 12A 600V 120A 25mA 5V/us 200V/us
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 600V, 35mA, 500V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
D/C09+
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 12A, 800V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 25A, 600V, 35mA 3Q(snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 25A, 600V, 35mA 3Q(snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
D/C09+
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 600V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
TO220изол. 16A 600V 160A 25mA 5V/us 200V/us
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 600V, 35mA, 500V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 800V, 50mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 16A, 800V, 35mA, 1000V/mks, 3Q(snubberless), изолир. TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 8A, 600V, 50mA,1000V/mks (snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 8A, 600V, 5mA 3Q(snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 8A, 600V, 5mA 3Q(snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение
Производитель: STM   
симистор: 8A, 600V, 50mA,1000V/mks (snubberless) TO220
В заметкиЗаметки
В сравненияСравнение